قورباغه نیزه سمی به عنوان یکی از زهرآگین ترین جانداران بر روی کره زمین شناخته می شود زیرا سم یکی از این قورباغه های پنج سانتیمتری برای کشتن ۱۰ مرد بزرگسال کافی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بومی های ساکن کلمبیا برای قرنها از سم قدرتمند این جاندار برای زهرآگین کردن سرنیزه های خود در هنگام شکار یا جنگ استفاده می کردند.

این دوزیستان کوچک که از رنگ طلای یکدستی برخوردارند، تنها یک نمونه از ۱۰۰ نوع گونه مختلف قورباغه های نیزه سمی هستند که ابعاد آنها از ۲.۵ تا ۵ سانتیمتر متغیر است. زیستگاه این جانداران بخشی کوچک از جنگلهای بارانزا در سواحل اقیانوس آرام در کلمبیا است و در حالی که تعداد آنها در محدوده کوچک زیستگاهشان بسیار زیاد است، از بین رفتن سریع جنگلهای باران زا باعثشده نام این قورباغه ها در لیست گونه های در حال انقراض قرار گیرد.رنگ این جانداران که به عنوان ابزاری برای فراری دادن شکارچیان مورد استفاده قرار می گیرد، متناسب با موقعیت زندگی آنها سبز کمرنگ، نارنجی و طلایی است و غذای خود را از حشرات، جیرجیرکها، مورچه ها، سوسکها و موریانه ها تامین می کنند.

دانشمندان هنوز منبع این سم کشنده را در بدن قورباغه های کوچک پیدا نکرده اند اما احتمال می رود این دوزیستان سمهای گیاهی که در بدن شکارهای آنها وجود دارد را به خود جذب می کنند، زیرا انواعی از این قورباغه ها که در انزوا و به دور از حشرات بومی زیستگاهشان زندگی می کنند، به هیچ وجه سمی نیستند.

بر اساس گزارش لایوساینس، گروه های مختلف تحقیقاتی بر روی کاربردهای احتمالی پزشکی سم قورباغه نیزه سمی طلایی مطالعات زیادی انجام داده اند که یکی از دستاوردهای ترکیبی از سم این جاندار نوعی مسکن به شدت قوی است.