دانشمندان اسكنري ابداع كرده اند كه مي تواند سرطان سينه را بسيار دقيق تر از ماموگرافي هاي معمول و بدون نياز به هرگونه پرتوي مضري تشخيص دهد.

به گزارش دیلی میل، این ابزار جدید می تواند تومورهای سرطانی را در بافت سینه با استفاده از پرتوهای فروسرخ و انرژی گرمایی تشخیص دهد.

پژوهشگران دریافتند زنان مبتلا به سرطان سینه سیگنال های متفاوتی را بر روی سطح پوست خود ایجاد می کنند و این دستگاه جدید می تواند این سیگنال ها را بدون تماس مستقیم با سینه کشف کند.

در آزمایش انجام شده بر روی دو هزار و ۵۰۰ زن، این اسکنر جدید توانست در ۹۲ درصد موارد سرطان سینه را به درستی تشخیص دهد. این در حالی است که روش تشخیصی ماموگرافی ۸۰ درصد موفقیت داشته است.

ماموگرافي يك فناوري قديمي تشخيص سرطان سينه است كه بايد با چشم غيرمسلح بررسي و تاييد شود.اما اين اسكنر يك فناوري پيشرفته است و نيازي به تاييد انسان ندارد.