ریزش دیواره انباری چاه در طبقه منفی ۳ بنای در حال ساخت کارگر چاهکن را زیر خروارها خاک گرفتار کرد و مرگ او را رقم زد.

به گزارش مهر، ریزش دیواره انباری چاه در طبقه منفی ۳ بنای در حال ساخت را در خیابان مجیدیه شمالی، بعد از میدان شریفی بر روی کارگر چاهکن ریخت.

به گفته رضا سلمی افسر آماده منطقه ۳ عملیات آتش نشانی تهران این حادثه در بنای ۷ طبقه در حال ساخت که سه طبقه آن زیرزمین قرار دارد رخ داد.

وی افزود: ریزش دیواره انباری چاه در طبقه منفی ۳ این ساختمان باعثشد تا کارگر چاهکن که در عمق ۱۵ متری چاه مشغول کار بود در زیر خاکها گرفتار شود.

سلمی گفت: آتش نشانان بلافاصله عملیات خاکبرداری را آغاز کردند و نجاتگران نیز با استفاده از تجهیزات ویژه نجات به داخل چاه رفتند و چاهکن مدفون شده را از درون چاه بیرون آوردند.

امدادگران اورژانس حاضر در محل با انجام معاینات لازم مرگ چاهکن ۴۰ ساله را تائید و اعلام کردند.