زمين لرزه اي به بزرگي ۷/۳ ريشتر (در مقياس امواج دروني زمين)، امروز پنجشنبه) حوالي بندر خمير در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش ایرنا شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زلزله را ساعت ۹ و ۱۶ دقیقه و ۸ ثانیه ثبت کرده است.

مختصات جغرافيايي وقوع اين زلزله ۶۴/۲۶ درجه عرض شمالي و ۳۸/۵۵ درجه طول شرقي اعلام شده است.