این هفته اولین شماره این نشریه با مجوز پیام دامپزشکان منتشر گردید که با کمال تاسف و تعجب در این نشریه به آموزش زندگی با حیوانات خانگی مانند گربه و سگ و همچنین بهداشت و تربیت این حیوانات پرداخته شده است.

این نشریه مدعی است که شیوه ارائه این آموزش ها تا به حال در ایران سابقه نداشته است و گزارشهای اجتماعی در زمینه زندگی با حیوانات با سوژه های جذاب را ارائه می نماید.

این نشریه که به سردبیری اکبر هاشمی منتشر گردیده است مجله ای برای آموزش نگهداری و تربیت حیوانات خانگی می باشد که خوانندگان را ترغیب به زندگی با حیوانات خانگی در ایران می کند.

سوال اساسی اینجاست، نشریه پت و این نوع نشریات در فضای رسانه ای کشوری فعالیت می کنند که، داعیه دار پرچم داری اسلام در جهان می باشد و طبق فرمایشات صریح مقام معظم رهبری در حال حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی هستیم. تمدنی که دارای سبک زندگی به روش اسلامی می باشد و باز هم از یکی از مطالبات صریح ایشان مبنی بر ارائه سبک زندگی اسلامی ایرانی را بارها دیده و شنیده ایم.

در همین باره معظم له می فرمایند: «امروز این راهى که ملت اسلام، بخصوص ملت بزرگ و شجاع ایران در پیش گرفته است - راه تحقق آرمانهاى اسلامى - راه نجات انسانها، راه دفع ظلم، راه شکستن بتهاى زر و زور قدرت در دنیاست؛ بایستى این راه را درست شناخت و از آن پاسدارى و حراست و حفاظت کرد. به اراده‏هاى قوى، به دلهاى محکم و ظرفیتهاى بالا احتیاج است؛ و این جز با تربیت الهى و اسلامى مرد و زن ما امکانپذیر نیست.»(۱)

آیا انتشار نشریه ای که مروج فرهنگ همزیستی با حیوانات که سرمنشاء انواع بیماری ها و نجاسات هستند با آموزه های دینی و فرهنگ بومی ما سازگاری دارد؟

«باید زندگی خویش را براساس فهم درست، هوشیاری در درک موقعیتها، انتخاب بهترین کارها در حد فداکاری و پایداری در راه انجام تکلیف الهی بنا نهاد»(۲)

انحطاط و فروپاشی نظام خانواده در غرب که به عنوان رکن اصلی تشکیل جوامع بشری آرمانی و اللهی است، موجب گردید تا با همزیستی با انواع حیوانات، این خلاء را برطرف نموده و به اذعان جامعه شناسان و روانشناسان غرب، این نوع فرهنگ سازی در راستای تخریب کرامت انسانی و فروپاشی جوامعه بشری الهی می باشد. هدفی که غرب آن را دنبال می کرد و در جوامع خود به آن رسید را ما اکنون با وجود چنینن نشریاتی در جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنیم که یقیناً هیچ جایگاهی فرهنگ دینی و بومی ما ندارد.

«اروپاییها این‏طورند؛ آنها مى‏گویند هرچه را که ما فهمیده‏ایم، دنیا باید از ما تقلید کند! مایلند که جاهلیت خودشان را بر معرفت عالم غلبه بدهند. همه جاى دنیا را هم توانسته‏اند تحت تأثیر قرار بدهند؛ مگر محیطهاى اسلامى واقعى را. تنها جایى که تیر آنها به نشان نخورد، محیطهاى اسلامى است، و مظهر آنها جامعه‏ى بزرگ جمهورى اسلامى است؛ لذا بشدت با این مبارزه مى‏کنند.»(۳)

انتشار این گونه نشریات در جامعه ای که باید هدف تعالی و رشد انسان حرکت می نماید، سوال بزرگی است که باید مسئولان و متولیان آن پاسخگو باشند. به چه علت زندگی با حیوانات خانگی در بین مردم مسلمان و پایبند به مناسک دینی در جمهوری اسلامی ایران ترویج می یابد؟ و اشاعه این که یک بازیگر عاشق گربه می باشد چه توجیهی دارد؟

«محیطهای اسلامی واقعی و مظهر آن جامعه بزرگ اسلامی ایران تنها جایی است که غربی ها در ترویج زندگی زنان به سبک فرهنگ منحط غرب با شکست مواجه شده اند.»(۴)

۱). سخنرانى رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمع کثیرى از پرستاران ۱۳۷۰/۰۸ / ۲۲
۲). همان
۳). همان
۴). همان

منبع : پایگاه 598