ستارهشناسان آمريکايي ميگويند كه موفق به کشف ستارهاي شدهاند که سياره همسايه خود را با اشعه ايکس بمباران ميکند.

به گزارش ایسنا بمباران با اشعه ایکس به وسیله این ستاره، بسیار قوی است تا جایی که آن را ۱۰۰ هزار بار قوی‌تر از بمباران زمین توسط خورشید می‌دانند.

مشاهدات بیانگر آن است که تشعشعات قوی در هر ثانیه، حدود ۵ میلیون تن از مواد این سیاره را از روی پوسته آن می‌کند.

این ستاره که در فاصله ۸۸۰ سال نوری از زمین قرار دارد و تا حدودی به منظومه ما نزدیک است، بالغ بوده، اما تشعشعات ایکس آن در حد یک ستاره جوان است.

سياره همسايه آن، جرمي سه برابر مشتري و هزار برابر زمين دارد و تشعشعات ستاره همسايه، آن را به سيارهاي بريان تبديل کرده است.