در پی درخواست مسئولین آتش نشانیهای کهریزک و شور آباد و با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران یک دستگاه تریلی تانکردار آب به محل این آتش سوزی اعزام شد و تلاش همه آتش نشانان حاضر در محل باعث شد که از گسترش آتش به سوله ها و کارگاه های مجاور که مملواز ضایعات پلاستیک و نیز دستگاه های پلاستیک زنی بود، جلوگیری شود.

آتش نشانان با تلاش هم جانبه آتش سوزی وسیع کارگاه و انبار روباز ضایعات در حوالی کهریزک را خاموش کردند.

به گزارش مهر، با حضور به موقع ماموران آتش نشانی کهریزک، شورآباد و باقرشهر درمحل حادثه در جاده قدیم قم، ابتدای جاده واوان آتش سوزی بزرگ آتش در کارگاه و انبار روباز ضایعات در حوالی کهریزک مهار شد.

محمود فتحی نژاد فرمانده ایستگاه ۵۰ آتش نشانی تهران گفت: در پی درخواست مسئولین آتش نشانیهای کهریزک و شور آباد و با هماهنگی ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران یک دستگاه تریلی تانکردار آب به محل این آتش سوزی اعزام شد و تلاش همه آتش نشانان حاضر در محل باعثشد که از گسترش آتش به سوله ها و کارگاه های مجاور که مملواز ضایعات پلاستیک و نیز دستگاه های پلاستیک زنی بود، جلوگیری شود.

کریم شمشیری، رئیس ایستگاه ۹ آتش نشانی تهران نیز که به اتفاق آتش نشانان ایستگاه درمحل حادثه حضوریافته بود، درمورد مشخصات محل آتش سوزی گفت: محل حادثه یک کارگاه بازیافت ضایعات فلزی و پلاستیکی بود که در زمینی به وسعت ۳ هزار مترمربع ایجادشده بود.

وی افزود: بنابه گفته آتش نشانان کهریزک به هنگام رسیدن نیروهای آتش نشانی کل این محوطه روباز شعله ور بود و هر لحظه نیز امکان داشت به کارگاه های مجاور و اطراف سرایت کند.

وی درمورد خسارت وارده و نیز علت بروز آتش سوزی اظهار داشت: به نظر می رسد خسارت زیادی ببار آمده باشد که البته اگر تلاش آتش نشانان در مهار و خاموش کردن آتش سوزی نبود قطعا خسارات سنگینی به این محل و دیگر کارگاه های مجاور وارد می شد.

رییس ایستگاه ۹ آتش نشانی تهران هم چنین افزود: چون این منطقه در محدوده کهریزک و شورآباد واقع است بنابراین علت آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده از سوی کارشناسان آتش نشانی این دوشهر در حال بررسی است.