گروه اجتماعی- احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به توسعه شبکه های معابر در منطقه 21 و 22 پایتخت  و نیز سایر مناطق شهر اظهار کرد: با توجه به نیاز توسعه ای شهر سیستم حمل و نقل عمومی در بخش های مختلف تاکسی، مترو و اتوبوس  به ویژه در این دو منطقه نیاز به توسعه دارد.

وی ادامه داد: طبق مذاکراتی که با معاونت حمل و نقل شهرداری تهران صورت گرفته با توجه به پروژه ساخت ادامه بزرگراه شهید حکیم و نیز ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه 22 امکانات بهتری برای این دو منطقه از نظر توسعه سیستم حمل و نقل باید فراهم می شود.

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در حال حاضر برخی از خطوط اتوبوسرانی با وجود این که مبدا و مقصد برای آنها مشخص شده است اما سرویس دهی مناسبی به این دو منطقه ندارند، تاکید کرد: از شرکت واحد اتوبوسرانی درخواست می کنیم با افزایش نظارت ها قاعده مبداء و مقصد را برای این خطوط به درستی رعایت کند تا شهروندان برای تردد در این دو منطقه با مشکل مواجه نشوند.شهروندان نیز در صورتی که با مشکلی در خدمات رسانی خطوط اتوبوسرانی در مناطق 21 و 22 مواجه هستند می توانند با ارایه گزارش به اطلاع شورای شهر به منظور پیگیری برسانند.

دنیامالی با اشاره به این که تهران در حال حاضر 7 هزار اتوبوس دارد، گفت: در حالی که نیاز تهران به اتوبوس 11 هزار دستگاه است بخش عمده ای از 7 هزار اتوبوس موجود فرسوده است. در صورتی که امکان ارایه بودجه و انجا تعهدات خود در برابر شرکت واحد اتوبوسرانی را داشتیم سالانه یک هزار دستگاه اتوبوس باید به ناوگان افزوده می شد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: بخشی از این یک هزار دستگاه برای توسعه کمی و بخشی نیز برای خارج کردن اتوبوس های فرسوده و نوسازی ناوگان باید هزینه می شد.

وی با تاکید بر این که باید در کنار توسعه مترو اتوبوسرانی نیز باید نقش انبوه بری و جمع کنندگی و توزیع کنندگی خود را در سیستم حمل و نقل عمومی حفط کند، خاطرنشان کرد: تعداد 4 هزار دستگاه اتوبوس در طول برنامه پنجم توسعه شهرداری تهران باید تامین شود. این در حالی است که یک هزار اتوبوس از 7 هزارد دستگاه موجود باید از رده خارج شوند.در این صورت تعداد 3 هزار دستگاه اتوبوس برای ایفا نقش توسعه ای تهران به ویژه در مناطق 21 و 22 مورد نیاز است.