به گزارش فارس، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران یکی از جدیترین گزینههای هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تصدی پست ریاست این دانشگاه است.

براین اساس، غلامعلی افروز گزینه احتمالی ریاست دانشگاه تهران پس از پایان یافتن ریاست رهبر بر این دانشگاه خواهد بود.

همچنین فرهاد دانشجو نیز تاکنون به عنوان دیگر گزینه‌ هیئت امنا برای جایگزینی عبدالله جاسبی مطرح بوده است.

پیش از این، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند که وزیر علوم با تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.