به گزارش افکارنیوز،

خواننده مشکی پوش ایران نوشت:

پدر تمام باور ادم از حمایت و دلگرمی بعد خدا ... من پدرم یک کارگر شرافتمند و ساده و شاکر بود و دستاش زبراز سختی کار و پوستش سوخته از گرمای محل کار ، اما پر افتخار و باعزت ... بهـم یاد داد کاری کنم برای بارها نه یک بار ..... ماهی خوردن و نه، ماهـیگیری یادم داد ... هنوزم که هنوزه صدای دعا و نمازش حالم و خوب میکنه ... روز پدر رو به پدرم تاج سرم تبریک میگم و به همه پدران دلسوز سرزمینم ... پدرهایی که مهمان اسمانند هم روحشون قرین رحمت و بازم روزشون مبارک.... حاج عباس صادقی خود خود عشقه ... پدرم روزت مبارک