به گزارش فارس،ستار هدایتخواه در جمع اصحاب رسانه و اطلاعرسانی کهگیلو و بویراحمد که با حضور مدیران ارشد خبرگزاری فارس در محل استانداری این استان برگزار شد با اشاره به اینکه عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات است اظهار داشت: در یک نظام مردمسالار که توجه به افکار و دغدغههای مردم یک اصل بوده اهمیت و ضرورت وجود رسانههایی که فعالانه، صادقانه و خالصانه اطلاعرسانی میکنند مشغول است.
وی گفت: ‌در دنیای کنونی درگیر یک جنگ تمام عیار میان حق و باطل هستیم که با ظهور منجی عالم بشریت پیروزی برای میدان حق محقق خواهد شد.
عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی در ادامه ابراز داشت: امروز این جنگ شکل رسانه‌ای پیدا کرده است که باید در مقابل ترفندهای رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنیم.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی افزود: جنگ رسانه‌ای به دلیل ماهیت آرام و خزنده خطراتی به مراتب بیشتر از جنگ سخت دارد و باید مراقب باشیم که ناخواسته در این کارگاه تبدیل به سرباز دشمن نشویم.
هدایتخواه تصریح کرد: در فعالیت‌های رسانه‌ای خود باید به آرمان‌ها فکر کرده که این آرمان‌ها مربوط به نظام، انقلاب و اسلام بوده که در این راه نباید از روش‌های غیراسلامی و غیراخلاقی بهره جوییم.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی رسانه‌های داخلی به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از رسانه‌های استکباری تکید کرد: عملکرد رسانه‌های داخلی و در چارچوب نظام تفاوت آشکاری با بنگاه‌های تبلیغاتی غربی دارد و رسانه‌های درون نظام باید به شکوه و درک مردم به عنوان پشتوانه‌های اصلی نظام احترام بگذارد.
مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح جامع رسانهای خبر داد و گفت: دولت را مکلف کردهایم که به صورت ضربالعجلی این لایحه را به مجلس ارائه کند که اگر در مهلت مقرر این لایحه را ارائه نکند مجلس وارد قضیه خواهد شد و به صورت یک طرح آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.