به گزارش فارس، غلامحسین بلندیان ظهر امروز در جریان دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: ادارات کل بازرسی در استانها مشاورین استانداران هستند.
وی ادامه داد: استانداران هر استان می توانند از این نیرو(سازمان بازرسی مستقر در استان‌ها) برای مدیریت استان به نحو احسن استفاده کنند.
این مسئول با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات شورای نظارتی استان با حضور استاندار اضافه کرد: دیدگاه و رویکرد بازرسی، توسعه کشور و استفاده از مدیران توانمند است.
استاندار ایلام نیز در این دیدار گفت: سازمان بازرسی با نظارت صحیح و به موقع از انحرافات جلوگیری و ساختارها را اصلاح می‌کند.
مجتبی اعلایی اظهار داشت: نظارت در صورتی که به نحو مطلوب و در چارچوب قانون و مقررات انجام گیرد به ابزار مناسبی برای بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت تبدیل می‌شود.
این مسئول در خصوص وضعیت استان ایلام توضیحاتی داد و اضافه کرد: استان ایلام از نظر نیروی انسانی و افراد تحصیلکرده دارای سرمایه‌های زیادی است که باید به آن توجه شود و مشکلات موجود استان را بر طرف کرد.
اعلایی تصریح کرد: به علت توان پایین بخش خصوصی همه چیز در استان دولتی شده و همه کسانی که توان اشتغالزایی و تولید دارند به دنبال کار دولتی هستند.
استاندار ایلام همچنین به برگزاری انتخابات مجلس نهم در استان ایلام همزمان با سراسر کشور اشاره کرد و گفت:
هیچ مشکل و مسئله امنیتی خاصی در استان وجود ندارد.