به گزارش افکارنیوز،

محسن پیرهادی ، با بیان اینکه گزارش حادثه کارواش را کمیسیون نظارت و حقوقی شورا تهیه کرد، گفت: این گزارش را به رئیس شورای شهر تهران ارائه کرده‌ایم.

وی با تأکید بر این موضوع که مباحث حقوقی و مالکیت و واگذاری حادثه کارواش را گذاشته‌ایم تا مراحل قانونی و حقوقی خود را طی کند،‌گفت: اما نسبت به درگیری رخ داده در حادثه کارواش شهرداری مقصر است. چرا که بدون مجوز قانونی وارد ملک شده است.

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: شهرداری برای ورود به ملک مجوز نداشته و کل درگیری و نزاع شهرداری مقصر بوده است چرا که بدون مجوز دستگاه قضا وارد شده است.