به گزارش افکارنیوز،

بدبوترین گل جهان با نام "تیتان آروم" با 70 کیلوگرم وزن در باغ‌های گیاه‌شناسی پادشاهی کیو که بیشتر با نام "کیو گاردنز" در لندن انگلیس شناخته می‌شود نگهداری می‌شود. بوی متعفنی که از این گیاه بزرگ ساطع می شود به شدت نامطبوع بوده و به بوی جسد گندیده جانوران شباهت دارد.

گل

گل