به گزارش افکارنیوز،

معصومه ابتکار در مراسم امضای تفاهم نامه بیمه جامع پلنگ ایرانی با اعلام اینکه پلنگ ایرانی بیمه شد، گفت: این موضوع با مشارکت بخش بیمه ای کشور و در راستای مسئولیت های اجتماعی خود گام های مهمی را برداشته است وارد تعامل می شویم اتفاق مهمی است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: امضای این تفام نامه می تواند الگویی برای ایجاد کشورها در حفظ تنوع زیستی در سطح بین المللی باشد.

وی افزود: این تفاهم نامه می تواند کمکی باشد برای کاهش تلفات پلنگ، و افزایش توجه مردم به این گونه ارزشمند برای کاهش تنش هایی که بین پلنگ و جوامع محلی وجود دارد.

معاون رئیس جمهوری گفت: امیدوارم که بتوانیم گزارش های خوبی از تفاهم نامه ای که امروز امضای می شود در آینده دریافت کنیم.

ابتکار در پاسخ به سئوالی درباره برنامه های بین المللی سازمان محیط زیست گفت: یکی از برنامه های دولت یازدهم از ابتدا دیپلماسی محیط زیست و همکاری های بین المللی هم به صورت دوجانبه و هم با نهادهای بین المللی بود.

وی ادامه داد: تلاشهای متعددی برای حضور ایران در مجامع بین المللی از جمله UNEP صورت گرفته است و همکاری خوبی داشته ایم  و با مشارکت UNEP و یونسکو امروز سمینار بین المللی محیط زیست، فرهنگ و دین برگزار شد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست  با بیان اینکه در کنوانسیون ها و مجامع بین المللی نیز حضور جدی داریم، تصریح کرد: ما در شکل گیری توافق نامه کاری نقش موثری داشتیم که بارها به آن اشاره شد. همینطور در کنوانسیونهای مختلفی مثل کنوانسیون تنوع زیستی یا کنوانسیون تالاب های رامسر که پیگیر مسئولیت های داخلی خود نسبت به این کنوانسیونها هستیم و سال گذشته نیز گزارشمان به این کنوانسیون به موقع ارسال شد.

وی در پایان با اشاره به امضای توافقنامه پاریس توسط وزیر امور خارجه کشورمان، خاطرنشان کرد: اکنون دوره حضور موثر ایران در مجامع جهانی در حوزه محیط زیست است. یکی از مواردی که دغدغه ما بوده بحث گردو غبار است که انتظار داریم UNEP در این مورد کمک کند.