به گزارش افکارنیوز،

خانمی در ژاپن بعد از دیدن زنبور هیولا روی لباسش به شدت شوکه شد.

این زنبور که وسپا ماندارینا نام دارد در کوه های ژاپن به ندرت دیده می شود و در میان مردم محلی ژاپن به نام اوسو زومبه چی شناخته می شود.

زنبور

این زنبور بسیار قوی بوده و نیش کشنده ای دارد. طول این زنبور به حدود ۱۵ سانتی متر می رسد و در نوع خود جزو موارد نادر است.