به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران در آغاز دویست و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به سالروز حمله نظامی امریکا به ایران در طبس، گفت: در آن سالها ما بار دیگر شاهد یک معجزه الهی بودیم. نیروهای امریکایی از دریای عمان وارد ایران شدند و با گذر از کرمان وارد طبس، اما طوفان شنی که آنها پیش بینی نکرده بودند سبب شد ادوات خود را بگذارند و بگریزند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این واقعه نشان داد که اگر در مسیر الهی باشیم و اگر خالصانه و مخلصانه برای خدا کار انجام دهیم دست توانای الهی همواره یاری رسان ما خواهد بود حتی در مواردی که کاری از دست هیچ کس بر نمی‌آید. این حوادث تنها نشان دهنده ی قدرت الهی است.

چمران همچنین به سرقت 2 میلیارد دلاری آمریکا از اموال ایران نیز اشاره کرد و گفت : بار دیگر امریکایی‌ها سرقت بزرگ از اموال مردم ایران انجام دادند که صدای همه را در آورده از هر جناح و جریان.

وی تصریح کرد: این دزدی باید پیگیری شود و ما نباید اجازه دهیم هیچ دزدی از اموال مردم ایران چه پنهان و چه آشکار صورت گیرد.

در این جلسه همچنین علی صابری عضو حقوق دان شورای اسلامی شهر تهران گفت : ما نیز در پی اقدامات امریکا و خساراتی که به مردم ایران وارد آمده بررسی حقوقی به عمل آوردیم که منجر به محکومیت آنان هم شده ولی اموالی از امریکا در ایران نیست که ما بخواهیم آنها را بلوکه کنیم.