به گزارش افکارنیوز،

سلام و خداقوت

پدر ۵۹ ساله خانواده دارای ۴ فرزند بوده و کارگر ساده یک کارخانه است.

بر اثر تصادفی که دو سال پیش برای ایشان رخ داده دچار فراموشی شده و در حال حاضر به دلیل بیماری ذکر شده قادر به کار نمی باشد و توان از منزل خارج شدن را نیز ندارد.

درآمد خانواده بوسیله یک مغازه کوچک که از قسمتی از خانه جدا شده تامین می شود.

دختر بزرگ خانواده یک سالی می شود که ازدواج کرده و قصد دارد در صورت تامین جهیزیه هر چند اندک به خانه بخت برو.

همت کنید

جزئیات فراخوان برای تهیه جهیزیه