گروه اجتماعی-علی رضا جاوید معاون عمرانی شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به افتتاح سومین پروژه در بهار سال جاری عنوان کرد:در نظر داریم در نیمه اول سال جاری ماهانه یک پروژه شهری را به افتتاح برسانیم. لذا در خرداد ماه تونل هوادهی تونل نیایش و تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس به بهره برداری می رسد.

معاون شهردار تهران  با اشاره به این که ادامه بزرگراه شهید حکیم نیز در حالی طی مراحل پایانی خود است، گفت: کاروانسرای سنگی یک و دو حدود 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. همچنین تونل شهدای غزه نیز در حال تکمیل تاسیسات مکانیکال و آی سی تی است.

جاوید در پایان عنوان کرد: محور غربی تونل حکیم حدود 75 درصد و محور شرقی نیز حدود 55 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. طبق برنامه تعیین شده پیش از شهریور ماه نیز شاهد بهره برداری از این پروژه خواهیم بود