به گزارش افکارنیوز،

موضوع متفاوت دراین دو قلوی به هم چسبیده این بود که هردو یک صورت مشترک داشتند.
روسیا الیوم به نقل از منابع بیمارستانی تأکید کرد که این دو کودک فقط 6 دقیقه بعد از تولد زنده بودند.
پدر و مادر این دو قلو، آنها را برای تحقیقات علمی به مراکز پزشکی هدیه دادند.