سرهنگ رحمان عليدوست در گفتوگو باایسنا، افزود: سربازمعلم، مشمولاني هستند كه بر اساس علاقهمندي خود براي خدمت در آموزش و پرورش به ادارات اين سازمان در سراسر كشور مراجعه ميكنند و پس از ارائه درخواست، مراحل گزينش و انتخاب اين افراد از سوي سازمان آموزش و پرورش انجام ميشود.

وی با بیان اینکه در سال جاری حدود دو هزار نفر از مشمولان دارای مدرک دیپلم و مابقی از مشمولان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی گزینش می‌شوند به ایسنا گفت: این دسته از مشمولان با رعایت ضوابط و شرایط ابلاغ شده از طریق مرکز آموزش و پرورش استان‌ها پذیرش می‌شوند.

به گفته معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه‌عمومی ناجا، نداشتن غیبت، عضویت در بسیج و عدم سوء سابقه از شرایطی است که درخواست‌کنندگان برای سربازمعلمی باید دارا باشند و در استان‌های دارای درخواست بالا عضویت در خانواده شهدا و ایثارگران نیز احتمال پذیرش مشمولان را افزایش می‌دهد.

علیدوست ادامه داد: پس از طی مراحل گزینش در آموزش و پرورش هر استان، اسامی مشمولان واجد شرایط در اردیبهشت‌ماه هر سال به ستاد کل نیروهای مسلح تحویل داده می‌شود و ستاد هم با در نظر گرفتن سهمیه پیش‌بینی شده و انجام تحقیق، اسامی افراد تایید شده را به سازمان وظیفه عمومی ارائه می‌کند.

وی با بیان اینکه آمار پذیرش سرباز در آموزش و پرورش بیشتر از سایر دستگاه‌های دولتی است، درباره متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم تصریح کرد: پس از موافقت با درخواست این افراد، آنان در تاریخ ۱۸ خرداد هر سال به مراکز آموزشی سپاه در کرمانشاه و نیشابور اعزام می‌شوند و پس از طی مراحل آموزشی در مهرماه همان سال در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرند.

علیدوست با بیان اینکه شرایط برای مشمولان دارای مدرک دانشگاهی کاردانی و کارشناسی نیز به همین صورت است به ایسنا گفت: مشمولان با تاریخ اعزام اسفند سال قبل و اردیبهشت و تیرماه همان سال نیز پس از پذیرش در اول تیرماه هر سال به مراکز آموزشی سپاه اعزام می‌شوند.

معاون احضار و اعزام وظيفه عمومي ناجا، با تاكيد بر اينكه صدور كارت پايان خدمت براي اين دسته از مشمولان، منوط به انجام تعهد كامل از سوي آنان است، افزود: اين افراد نميتوانند به محض پايان دوران خدمت خود كارت خود را تحويل بگيرند بلكه بايد تا پايان سال تحصيلي در مراكز آموزشي مربوطه خدمت كنند اما بعد از اتمام خدمت حقوق اين افراد به صورت روزمزد به آنها پرداخت ميشود.