به گزارش فارس، این فسیل که متعلق به گونهای ناشناخته از کروکودیلهای ما قبل تاریخ است به گفته کارشناسان به احتمال فراوان در دوره پالائوسن در مناطقی از آمریکای جنوبی میزیسته است.

این کروکودیل غول پیکر در معدنی در شمالی‌ترین نقطه کلمبیا که پیشتر محل کشف یک مار ۴ متری به نام «تیتانوبوا» بوده، کشف شده است. دانشمندان معتقدند این گونه از حیوانات عظیم الجثه با مارهای غول پیکر رقابتی سخت برای تهیه غذا داشته و گه گاهی نیز صید آن‌ها می‌شدند.

بررسی‌های نشان داد، این خزنده تازه کشف شده از خانوداه «دیروسورید» ها یا گونه‌هایی از کرکودیل‌ها بوده‌اند که در حدود ۷۵ میلیون سال پیش در آفریقا می‌زیسته و به تدریج خود را به آمریکای جنوبی رساندند.

این حیوان آب‌های شیرین در آب‌هایی به مراتب گرم‌تر از آب‌های امروزی می‌زیسته و محققان امیدوارند کشف این فسیل آن‌ها را در فهم بهتر نحوه آمیخته شدن آن‌ها با گرم شدن آب و هوا یاری رساند.

برخی معتقدند، آثاری وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از کروکودیل‌ها در این دوران توسط دایناسورها شکار می‌شدند اما دیروسوریدها یکی از چند گروه قلیل از این گونه خزندگان بودند که از خطر انقراض نجات یافته و بعدها جمعیت وسیعی را تشکیل دادند.

کروکودیل‌های غول پیکر جثه‌ای مشابه با بزرگترین نمونه‌های کروکودیل‌های امروزی داشته اند.