به گزارش ايسنا از وقتي كه تعرفهي پيامكهاي فارسي و لاتين تغيير كرد، سوالاتي دربارهي نحوهي محاسبه و چگونگي تفكيك اين دو زبان در پيامكها وجود داشت؛ به عنوان مثال نرخ محاسبه تعرفه پيامكهايي كه در آنها هر دو كاراكتر فارسي و لاتين نوشته شده و يا پيامهاي حاوي عدد و تصوير و نحوه محاسبه آن، مورد پرسش است.

مثلا پیام‌هایی که فقط حاوی اشکال هندسی هستند، اگر زبان گوشی‌ مشترک فارسی باشد، پیامک او فارسی محسوب شده و زمانی که زبان گوشی لاتین باشد، پیام او لاتین محاسبه می‌شود و پیام‌هایی که با حرف فارسی شروع شده و با شکل و یا عدد همراه باشد هم فارسی محاسبه می‌شوند.

در حال حاضر تعرفه پيامكهاي لاتين با ۱۶۰ كاراكتر به مبلغ ۲۲۲ ريال و پيامهاي فارسي با حدود ۷۰ كاراكتر به مبلغ ۸۹ ريال است.