مشرق نوشت: چندی قبل نماینده حقوقی یك شركت خصوصی با مراجعه به شعبه ۱۰ دادسرای ناحیه ۶ تهران به بازپرس دواتگری گفت: چند ماه پیش فردی با مدیرعامل شركت تلفنی تماس گرفت و در حالی كه خود را نماینده مجلس معرفی میكرد برای كمك به بیماران صعبالعلاج، افراد بیبضاعت و تهیه جهیزیه عروس درخواست كمك مالی كرد.

مدیرعامل شرکت نیزهفت میلیون تومان پول به حساب نماینده قلابی واریز کرد. اما وقتی همین مرد چند روز بعد بار دیگر با شرکت تماس گرفت و درخواست کمک کرد مسئولان به او مشکوک شده و پس از تحقیق دریافتند مرد ناشناس یک کلاهبردار است.» به دنبال این شکایت تحقیق برای شناسایی و دستگیری مرد تبهکار آغاز شده بود که شکایت مشابه دیگری از سوی نماینده حقوقی یک شرکت تجاری دیگر مطرح شد.
مأموران پس از ردیابی‌های تخصصی دریافتند پول‌ها به حساب همسر یک مرد زندانی واریز شده است. این زن در بازجویی‌ها گفت: «شوهرم یک محکوم مالی است. او چندی قبل از زندان تماس گرفت و گفت: یکی از دوستانش به نام «احمد» به اتهام کلاهبرداری و محکومیت سنگین مالی دوران حبس را می‌‌گذراند.

از آنجا که او خارج از زندان هیچ فرد معتبری را ندارد از من خواست شماره حسابی را بیرون از زندان در اختیارش قرار دهم تا دوستان و آشنایانش کمک‌هایشان را برای تسویه حساب با طلبکارها به این حساب واریز کنند من هم پس از شنیدن حرف‌های شوهرم شماره حسابم را به او دادم که طی مدت کوتاهی چند میلیون تومان واریز شد.

من هم پول‌ها را به حساب طلبکاران هم‌سلولی شوهرم واریز می‌کردم.» پس از افشای این موضوع بازپرس، مرد زندانی را احضار کرد. او هم دوست و هم سلولی‌اش را معرفی کرد. متهم اصلی که به ۱۶ سال زندان محکوم شده در بازجویی‌ها گفت: در زندان از افراد مختلف پول قرض گرفته و قادر به پرداخت بدهی‌ام نبودم.

به همین خاطر تصمیم گرفتم با این شگرد از افراد پولداری که از قبل می‌شناختم پول بگیرم تا بخشی از بدهی‌های داخل و خارج زندان را تسویه کنم. بنابراین تحت عنوان نماینده مجلس با افراد مورد نظر تماس گرفته و از آنها می‌خواستم پول را به حساب مورد نظر - همسر هم سلولی - واریز کنند.

در حال حاضر متهم به اتهام كلاهبرداری و جعل عنوان با صدور قرار مجرمیت همچنان در زندان به سر می برد و این بخش از پرونده نیز با صدوركیفرخواست به دادگاه عمومی تهران ارسال شده است.