ليندسي كه با پدر و مادرش در يك خانه زندگي ميكنند در دستشويي خانهاش زايمان كرد.

لیندسی برای پنهان کردن اجساد دو پسر دوقلویش آنان را داخل سبدی گذاشت و در اتاق خواب پنهان کرد.

به گفته پلیس، پدربزرگ این دو نوزاد ۲ روز پس از وقوع حادثه زمانی که دخترش در محل کارش بود متوجه این اتفاق شد.

پدر لیندسی در حالی که از دیدن اجساد نوه‌هایش شوکه شده بود، با پلیس تماس گرفت.

به گزارش ايسنا به نقل از شبكه خبري سيانان اين متهم تا زمان برگزاري دادگاه در زندان به سر ميبرد.