به گزارش ایسنا، شبكهي ۴ تلويزيون انگلستان براي كشف راز ماندگاري فراعنهي مصر باستان قصد دارد جسدي را براي موميايي كردن به يك برنامهي زنده بياورد.

گروهی دانشمند در این برنامه، جسدی واقعی را که برای این هدف اهدا شده است، مومیایی می‌کنند تا بدانند مصریان عصر طلایی توتنخامون چگونه اجساد خود را در برابر مرور زمان مقاوم می‌کردند.

«مرا مومیایی کن» نام این برنامه است که دست‌اندرکاران آن قصد دارند پرده از راز سه هزار ساله‌ی کاهنان مصری بردارند و کشف کنند آن‌ها چگونه از تجزیه‌ی کامل اجساد جلوگیری می‌کردند.

این برنامه‌ی تلویزیونی در یک آزمایشگاه پاتولوژی فیلمبرداری می‌شود.

به گزارش آسوشيتدپرس، اين اولينبار نيست كه شبكهاي انگليسي جسدي را ميهمان برنامهي زندهي تلويزيوني ميكند. در سال ۲۰۰۲ تشريح يك جسد در شبكهاي دولتي موجب جنجالهاي بسياري در اين كشور شد.