تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه شریف و شهرداری تهران در راه اندازی اولین مرکز دفن امن پسماندهای شیمیایی خطرناک فردا ۲۷ شهریور به امضا می رسد.

به گزارش مهر، تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و شهرداری تهران با موضوع احداثاولین مرکز دفن ایمن ویژه پسماندهای شیمیایی خطرناک در مجتمع پردازش پسماند آراد کوه طی مراسمی به امضا می رسد.

این مراسم با حضور معاون پژوهشی و رئیس دانشکده شیمی دانشگاه شریف، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، رئیس ستاد توسعه پایدار شهرداری تهران، دبیر کل کارگروه محیط زیست ستادساماندهی و اعضای انجمن علمی تحقیقاتی کاوش و مجتمع پردازش پسماند آراد کوه برگزار می شود.

این تفاهم نامه فردا ۲۷ شهریورماه در محل دانشگاه صنعتی شریف به امضا می رسد.