بر اساس اعلام اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تمام دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در صورت داشتن شرایط می توانند نسبت به ارائه تقاضای میهمانی خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، در این آئین نامه دانشجویان ورودی جدید پس از ثبت نام در دانشگاهی که پذیرفته شده اند می توانند صرفا از اول تا ۳۰ آبان ماه با مراجعه به سامانه خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تقاضای میهمانی برای نیمسال دوم سال تحصیلی اقدام کنند.

براساس این آئین نامه و با توجه به اینکه داشتن حداقل معدل ۱۳ برای ثبت میهمانی الزامیست و نسبت به ثبت تقاضای دانشجوی ورودی ۱۳۹۰ در سامانه به صورت مشروط و با ارائه تعهد مبنی بر کسب حداقل معدل ۱۳ در پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ اعلام شده، این دسته از دانشجویان در صورت عدم کسب معدل مذکور امکان میهمانی را در نیمسال دوم نخواهند داشت.

پذیرفته شدگان جدید که متقاضی میهمانی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ هستند در صورت کسب ۸۵ لغایت ۹۵ درصد نمره آخرین فرد قبولی در مقصد(حسب نوع دانشگاه) و پس از ثبت نام در دانشگاه مبدا می توانند تقاضای مهمانی مبنا را در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت و صرفا از طریق همان سایت تقاضای خود را پیگیری کنند.

زمان مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام تقاضای میهمانی مبنا توسط این سازمان اعلام می شود و اولویت میهمانی هم با دانشجویان دختر است.