مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: موفقیت طرح توسعه پرورش و تولید و مصرف مرغ بدون مصرف آنتیبیوتیک، مرهون تشریک مساعی مرغداران تولیدکننده، شرکتهای تجاری و توزیعکننده است.

به گزارش فارس، ناصر مرگان ازغدی ظهر امروز در سمینار ترویج و توسعه پروش و تولید مرغ گوشتی در مشهد اظهار داشت: مصرف آنتی بیوتیک‌های مجاز در دام و طیور در صورت رخداد بیماری و بنا به تجویز دامپزشک و با رعایت فاصله زمانی پرهیز از مصرف دارو تا کشتار بلامانع است ولی در این طرح، مرغ‌های گوشتی پرورشی از شرایطی برخوردارند که بدون ابتلا به بیماری، نیازی به آنتی بیوتیک برای درمان پیدا نمی‌کنند و بنابراین گوشت این مرغ‌ها از جنبه باقیمانده آنتی‌بیوتیک در حد صفر بوده و مخاطرات ناشی از ایجاد احتمالی مقاومت به درمان با داروهای آنتی بیوتیکال را در جامعه انسانی مرتفع می‌کند.

ازغدی تصریح کرد: باید مصرف آنتی بیوتیک‌ها در واحدهای پرورشی دام و طیور تحت نظارت دامپزشکان انجام شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید به دنبال تولید محصولات سالمتر در زمینه فراوردههای خام دامی باشیم، اظهار داشت: تولید محصولات با کیفیت بهتر در بخش دام و طیور مورد انتظار مردم و بازارهای جهانی است و بر این اساس مرغداران استان خراسان رضوی از تولید مرغ گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک استقبال کرده و به عنوان نخستین استان کشور از دوسال پیش، اقدام به تولید این محصول تحت نظارت دقیق دامپزشکی، نموده اند که با توجه به تجربیات اندوخته شده، مرغداران گوشتی استان، امکان گسترش و توسعه پرورش و تولیدمرغ گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک را دارند و به تمام مرغداران واجد شرایط استان توصیه میکنیم تا با تولید مرغ گوشتی بدون استفاده از آنتی بیوتیک در طول دوره پرورش ضمن بهرهمندی اقتصادی از انرژی و نهادههای تولید در راستای هدفمندی یارانهها، در سال جهاد اقتصادی، در ارتقای سلامت تولید و در نهایت سلامت جامعه انسانی نقش آفرین باشند.