معاون عمراني استاندار تهران از افزايش واگنهاي جديد در خطوط متروي تهران از ابتداي مهر خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا محمودی با اشاره به اقدامات استانداری تهران همزمان با بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی در پایتخت گفت: تا ابتدای مهر چندین واگن جدید به خطوط متروی تهران اضافه می‌شود که این واگن‌ها در مرحله ترخیص از گمرگ است.

وي با اشاره به افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله تعداد اتوبوسها در خطوط شهري افزود: با توجه به اينكه ناوگان حمل و نقل عمومي در اين بخش فرسوده است هر تعداد اتوبوس كه وارد خطوط حمل و نقل شهري ميشود به همان تعداد اتوبوس فرسوده از رده خارج ميشود، لذا تعداداتوبوسها خيلي تغيير نميكند. محمودي تصريح كرد: ورود اتوبوسهاي جديد به خطوط حمل و نقل شهري به لحاظ كاهش آلودگي در هواي تهران تاثير زيادي دارد ضمن آنكه سرعت اتوبوسها نيز با ورود ناوگان جديد افزايش مييابد.