دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت با تشریح صدور اولین حکم محرومیت از تحصیل برای یک دانشجوی سیگاری، گفت: شیوه نامه اجرایی مسائل انضباطی، مصرف دخانیات در محیط های دانشگاهی را جزء بند تخلفات اخلاقی می داند.

دکتر وحید صرامی در گفتگو با مهر افزود: در شیوه نامه اجرایی مسائل انضباطی، برخورد با مصرف دخانیات در سطح دانشگاهها، مراکز آموزشی، خوابگاه جزء بند تخلفات اخلاقی است و بر اساس بند یک تا ۱۲ با دانشجو برخورد می شود.

وی افزود: بندهای یک تا ۱۲ بخش تنبیهات تاکید می کند که از اخطار شفاهی تا محرومیت از تحصیل را برای فرد خاطی در بر می گیرد.

صرامی با اشاره به صدور اولین حکم محرومیت از تحصیل دو ترم تحصیلی برای یک دانشجوی سیگاری گفت: این فرد تنها به دلیل این تخلف به کمیته انضباطی نرفته بلکه مشکلات دیگری از جمله سوء مصرف مواد نیز داشته است که در نهایت به منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال محکوم شد.

وی یادآور شد: در مورد این دانشجو نیز وی دارای موارد تخلف متعددی بوده و نسبت به تذکرات هم بی ملاحظه بوده است.

دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت تاکید کرد: هیچ دانشجویی با اولین تخلف دچار محرومیت از تحصیل نمی شود بلکه شیوه انضباطی دانشگاهها این است که ابتدا مسئولان حوزه های دانشجویی و خوابگاهی به صورت دوستانه به دانشجویان تذکر می دهند و پس از آن احضار شفاهی، بعد از آن تعهد و در نهایت با طمانینه سعی می شود که در آخرین مرحله با فرد خاطی برخورد شود.

وی یادآور شد: پرونده دیگری نیز در شورای مرکزی انضباطی درباره تخلف مصرف دخانیات و تخلفات دیگر اخلاقی وجود دارد که پس از رسیدگی برای آن نیز اعلام رای می شود.