پایگاه خبری ـ تحلیلی ندای انقلاب نوشت: فرقه ضاله بهائیت با رویکرد جدید خود اقدام به تأسیس موسسه ... بهائیان موسوم به BIHE به صورت زیرزمینی و غیرقانونی کرده است که بتواند با ایجاد سرگرمی و اشتغال برای جوانان خود از خروج آنها از ایران جلوگیری به عمل بیاورد و از این راه بتوانند درآمد و شغل مناسبی در شرکتهای خصوصی برای خود پیدا کنند تا از سویی با نفوذ در کلینیکهای روانشناسی در تهران اقدام به کسب اعتبار در بین روانشناسان و ترویج آموزههای ضاله خود بپردازند.

در این زمینه اخیراً تعدادی از بهائیان با دادن مدارک تحصیلی جعلی از موسسه غیرقانونی … بهائیان به عنوان مشاور در کلینیک‌های روان‌شناسی استخدام شده‌اند و از این طریق به ترویج اباحه‌گری و فساد و فحشا و تبلیغ فرقه ضاله بهائیت می‌پردازند.

بنابراین گزارش، این موسسه بیشترین سرمایه‌گذاری و اهمیت را در چند سال گذشته داشته است و از نظر کادر اجرایی بیشترین اساتید و بیشترین دانشجویان را به خود اختصاص داده است، دانشجویان برتر این دپارتمان پس از اخذ مدرک لیسانس با معرفی محفل ملی کانادا و کالیفرنیا و هماهنگی تشکیلات بیت‌العدل مستقر در سرزمین‌های اشغالی با دانشگاه‌ها با هزینه تحصیلی اعم از اسکان و خوراک و پوشاک مشغول به تحصیل در رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌پردازند.

از سرشاخه‌های اصلی این دپارتمان می‌توان به ک. ر، ف. ح، ن. ب، ف. م و س. م اشاره کرد.

تعدادی از این بهائیان در چند سال گذشته با نفوذ در کلینیکهای روانشناسی و موسسات روانکاوی اقدام به مشاوره به مراجعهکنندگان خود که بیشترین آنها مسلمان هستند، میکنند و در همین بین به تبلیغ فرقه ضاله خود و ترویج اباحهگری و فساد و فحشا میپردازند