به گزارش خبرگزاری مهر، این عکس را یکی از فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین المللی از فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتری از زمین گرفته است.

این کوه یخی که " ویدما " نام دارد بخشی از قطعات یخی " پاتاگونیا " در آرژانتین است. پاتاگونیا بزرگترین توده یخی نیمکره جنوبی است که فضایی به وسعت حدود ۹۱ هزار کیلومتر مربع را در بر گرفته است.براساس گزارش دیلی میل، کوه یخی ویدما حدود هزار و ۵۸ کیلومتر مربع وسعت دارد و به آهستگی در دریاچه ویدما در حال حرکت است.