به گزارش افکارنیوز،

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری شورای شهر تهران در خصوص پرداخت دیون شهرداری گفت: پیش از عید این موضوع با شدت بیشتری دنبال می شد زیرا بسیاری از درآمدهای شهرداری در ۳ ماهه چهارم سال محقق می شود و فرصت مناسبی است که شهرداری، بدهی های خود را پرداخت کند.

وی ادامه داد: شورای برای آنکه افزایش درآمدها سبب نشود شهرداری آنها را در موضوعات دیگر هزینه کند و پرداخت دیون را در اولویت قرار دهد، پیش از عید این موضوع را با جدیت زیادی دنبال می کرد اما در سال جدید و چند ماه نخست، تحقق درآمدها به کندی صورت می گیرد و تنها شهرداری از پس هزینه های جاری خود بر می آید. بنابراین کل فعالیت ها افت می کند. بنابراین مانند گذشته، پرداخت دیون پیگیری نمی شود.

وی در خصوص حضور مال‌خرها برای وصول بدهی های شهرداری به پیمانکاران، گفت: گمان نکنم در ماه های ابتدایی سال درآمدی نصیب مال‌خرها شود و فعالیت چندانی در این حوزه داشته باشند. این افراد اسناد نسیه را نقد می خرند و با صرف زمان آنها را تبدیل به پول نقد می کنند که گمان نکنم این افراد در این ۲ ماهه فعالیت چندانی داشته باشند.

پروژه هزار و یک شهر در لیست فروش

تقی پور در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا پروژه هزار و یک شهر نیز در لیست فروش به بخش خصوصی مانند مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و فروشگاه شهروند قرار دارد؟ گفت: پروژه هزار و یک شهر یک پروژه مشارکتی است که بجز پول زمین، باقی بخش های آن توسط بخش خصوصی اداره می شود. اما اگر این پروژه نیز در لیست واگذاری ها باشد، باید مجوز شورا را بگیرد و شهرداری بعد از اجازه شورا، اجازه دارد هر اقدامی را انجام دهد.

وی در خصوص میزان بدهی شهرداری به بانک شهر، گفت: بانک شهر به عنوان یک مجموعه مالی هم خانواده با شهرداری، فاینانس پروژه های زیادی از جمله مترو را بر عهده گرفته است. منابع مالی شهرداری اجازه نمی دهد مستقیماً بدهی های بانک شهر پرداخت شود. اما شهرداری اجازه ندارد بیش از تعهدی که شورا در بودجه به او اجازه داده برای خود تعهد ایجاد کند و هنوز مشخص نیست میزان دقیق بدهی های شهرداری به بانک شهر چه میزانی است.

پیگیری مطالبات شهرداری از دولت با نامه نگاری

تقی پور که یکی از سه عضو کمیته پیگیری مطالبات شهرداری است، در خصوص آخرین وضعیت وصول طلبهای شهرداری از دولت، گفت: مکاتبات همچنان در حال انجام است اما هماهنگی برای جلسه ای حضوری فراهم نشده است. اما با قولی که دکتر جهانگیری داده اند، امیدواریم بخشی از بدهی های دولت به شهرداری امسال پرداخت شود.