به گزارش افکارنیوز،

یکی از دلایل اصلی موفقیت های مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران خودرو در اجرای وظایف و ماموریت های سازمانی خود، رویکرد ارتباط محور و حمایت های مدیریت ارشد گروه بوده است. از این رو مدال زرین روابط عمومی و صنعت به مهندس هاشم یکه زارع اعطا شده است.

 

اعطای این نشان 27اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات در پنجمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت صورت گرفت.

 

این نشان هر سال در هفته روابط عمومی به مدیر منتخب صنعتی که بهترین عملکرد در حوزه حمایت از فعالیت های ارتباطی را داشته باشد،‌ اهدا می شود.