اولين كميته دختران جوان همزمان با ولادت حضرت معصومهس كه با عنوان روز دختر نامگذاري شده است، در سراسر كشور فعاليت خود را آغاز كرد.

«مریم مجتهدزاده»، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید در دولت دهم، نشاط معنوی در بین دختران جوان است.

وی افزود: با استناد به قانون اساسی، دولت موظف است زمینه های مساعد برای رشد شخصیت دختران، زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان را فراهم کند.

مشاور رئیس جمهوری اظهار داشت: بر این اساس، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با رویکرد استفاده همه جانبه از ظرفیت های موجود در کشور، این موضوع را در قالب تشکیل کمیته دختران جوان در دست اجرا دارد.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: برای داشتن جامعه ای سالم، پویا و متعهد با محوریت خانواده باید برای دختران جوان، سیاست ها و برنامه ریزی های عمیقی داشته باشیم تا به راهکارهای مناسب دست یابیم.