افکارنیوز: وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: بدهی های تا آخر خرداد بیمارستان هایی که اسناد طلب خود را ارسال کرده اند، پرداخت شده است.


صادق محصولی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار واحد مرکزی خبر در پاسخ به این سوال که چرا روزانه هفت تا هشت میلیارد تومان به بدهی سازمان های بیمه گر به بیمارستان های طرف قرارداد افزوده می شود، افزود: شاید این موضوع درست نباشد، اما اینکه هر روز یک مقدار هزینه می شود، درست است.

وی گفت: بیمارستان ها با ارسال اسناد، بلافاصله ۶۰ درصد طلب خود را به صورت علی الحساب دریافت می کنند.

وزیر رفاه افزود: طبق قانون و روال عادی، سه ماه برای ارسال اسناد و تسویه بدهی فرصت لازم است.

محصولی گفت: بدهی های سال ۸۸ سازمان تامین اجتماعی تسویه شده است و هم اکنون وارد پرداخت بدهی های بهار ۸۹ شده ایم و تلاش می کنیم پرداخت این بدهی ها به روز شود.

وی افزود: پزشک خانواده و نظام ارجاع، از مراجعه بیش از حد و غیرضرور مردم به پزشکان جلوگیری می کند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مراجعه غیرضرور و بیش از اندازه مردم به پزشکان را قبول دارم، گفت: پزشک خانواده درصورت نیاز، بیمار را به پزشکان متخصص ارجاع می دهد که این کار از بسیاری از هزینه های غیرضرور جلوگیری می کند.