به گزارش افکارنیوز،

در جلسه امروز شورای شهر مهدی چمران رئیس شورای شهر خواست که اسامی متأخرین و غایبین در جلسه شورای شهر خوانده شود.

بر اساس این گزارش، حکیمی‌پور، تندگویان، مختاباد، رضازاده، مجتبی شاکری، جدیدی، قناعتی، انصاری، شیبانی، ساعی، کاشانی، سالاری، مسجد جامعی، دبیر، دانشور، حافظی و تقی‌پور جزو متأخرین شورای شهر بودند. همچنین معصومه آباد، الهه راستگو و شجاع‌پوریان جزو غایبین اعلام شدند.

 اعضای شورای شهر 31 نفر هستند که امروز 17 نفر آنها تأخیر و 3 نفر آنها غایب بودند. در مجموع 20 نفر حضور نداشتند و فقط 11 نفر در صحن شورا حضور داشتند.