به گزارش افکار به نقل از Science Daily، به گفته محققان، عملکرد پلاکت های خونی در بیمارانی که از داروی جدید ticagrelor استفاده می کنند، پس از قطع دارو، نسبت به استفاده از داروهای معمول سریع تر بهبود می یابد.

مطالعات نشان می دهد که تعداد نفس های بیمار پس از مصرف این داروی جدید تندتر می شود که از عوارض دارو به حساب می آید ولی اثرات مخربی روی عملکرد ریه و قلب ندارد.

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که این داروی جدید از یکی از ۵ مرک ناشی از حمله قلبی جلوگیری می کند و حتی افرادی که بر اثر عوارض جانبی این دارو دچار نفس نفس زدن های تند می شوند نیز نسبت به افرادی که از داروهای معمول استفاده می کنند، کم تر بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست می دهند.

این دارو کیفیت مراقبتی پس از حمله قلبی را بهتر کرده و شانس زنده ماندن را برای افرادی که دچار حمله قلبی شده اند، افزایش می دهد.