به گزارش افکارنیوز،
حسن بیگی، رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: شب گذشته به منظور برخورد با تخلفات رستوران‌ها از واحدهای صنفی منطقه فشم بازدیدی به عمل آمد و با رستوران‌داران متخلف برخورد شد.

 

وی در ادامه افزود: از یک رستوران ابتدا بازرسی صورت گرفته که علی رغم اخطاریه‌های قبلی همچنان تخلفات بهداشتی داشتند. و به دلیل کم فروشی، گرانفروشی، عرضه مواد غدایی فاسد پلمپ شد.

 

رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد: در حین بازدید 300 کیلوگرم گوشت فاسد و تاریخ مصرف گذشته، کشف و معدوم شد. همچنین 2 کارتن تنباکو قاچاق نیز کشف و ضبط و پرونده تخلفاتی تشکیل شد.

 

حسن بیگی بیان کرد: از رستوران دیگری که از قبل 13 شاکی مسمومیت داشت بازرسی صورت گرفت و به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی پلمپ شد.

 

رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به بازرسی از رستوران دیگری در این منطقه، افزود: به دلیل رعایت بهداشت مواد و محیط، از سوی اداره بهداشت و درمان شمیرانات لوح سلامت تحویل شد.

 

وی گفت: بازرسی چهارم از یک رستوران بود که به دلیل عدم رعایت بهداشت محیطی پرونده تخلفاتی تشکیل و به همین منظور اخطاریه صادر شد و یک هفته مهلت داده شد تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و در غیر اینصورت پلمپ خواهد شد.