به گزارش افکار ثبت نام دور دوم عمره دانشجویی و عتبات عالیات برای دانشجویان و همچنین پیش ثبت نام اینترنتی عتبات عالیات برای ماه های محرم وصفر آغاز گردید.

* پیش ثبت نام دانشجویان برای عمره و کربلا
به گزارش افکار سه گروه شامل دانشجویان پسر، دانشجویان متاهل و اساتید می‌توانند از طریق سایت اینترنتی www. labbayk. com نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
بنابراین گزارش ‌قرعه کشی عمره دانشجویی و عتبات عالیات اوایل آبان ماه صورت خواهد گرفت و هر فرد می‌تواند هم در عمره و هم در عتبات عالیات ثبت نام کند؛ متقاضیان تا ۲۹ مهرماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت لبیک ثبت نام کنند.

*پیش ثبت نام سایر افراد برای سفر به عتبات
همچنین سایر متقاضیان محترم تشرف به عتبات عالیات در تاریخهای ۴/۹ / ۸۹ لغایت ۶/۱۱ / ۸۹(۱۸ ذی الحجه لغایت ۲۱ صفر) می توانند با مراجعه به سایت www. atabat. haj. ir اقدام به ثبت نام نمایند.
شروع پیش ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۷/۷ / ۸۹ لغایت ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴/۷ / ۸۹ خواهد بود. نتایج قرعه کشی روز سه شنبه ۲۷/۷ / ۸۹ بر روی سایت پیش ثبت نام(http: / / atabat. haj. ir) قابل رویت خواهد بود.