به گزارش افکارنیوز،
مرتضی یاوری وکیل تسخیری قاتل ستایش در خصوص زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اظهار داشت: روز گذشته به منظور پیگیری پرونده به دادگاه کیفری مراجعه کردم اما در حال حاضر زمان اولین جلسه دادگاه تعین نشده است.

 

وی افزود: خانوداده موکلم اقدام به گرفتن وکیل تعیینی کرده اند و طبق قانون وظیفه بنده در این پرونده خاتمه پیدا کرده است و وکیل جدید متهم با مراجعه به دادگاه اقدام به مطالعه پرونده کرده است.

 

 وکیل تسخیری قاتل ستایش بیان داشت: بر اساس قانون، زمانی که متهم اقدام به تعیین وکیل می کند، کار  وکیل تسخیری در پرونده خاتمه پیدا می کند.