به گزارش افکارنیوز،

علی‌اکبر کسائیان  درباره پرونده‌های امروز دادگاه مطبوعات اظهار کرد: پرونده «روزنامه خبر ورزشی» و «خبرگزاری ورزش» در شعبه 6 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و پرونده «سایت دانا» در شعبه سه کیفری استان تهران بررسی شد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات ادامه داد: امروز قرار بود به پرونده «خبرگزاری ورزش» رسیدگی شود که در ابتدای جلسه رئیس دادگاه اعلام کرد که شاکی رضایت داده است و پرونده مختومه شد.

کسائیان در مورد تصمیم هیئت منصفه درباره اتهام «سایت دانا» خاطرنشان کرد: اتهام این سایت نشر مطالب خلاف واقع و افترا بود که هیئت منصفه به اتفاق آراء این سایت را مجرم شناخت.

وی تأکید کرد: همچنین هیئت منصفه با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف دانست.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات درباره بررسی اتهام «روزنامه خبر ورزشی» گفت: اتهام این روزنامه نشر مطالب خلاف واقع بود که هیئت منصفه به اتفاق آراء این روزنامه را مجرم شناخت همچنین با اکثریت آراء هیئت منصفه، متهم مستحق تخفیف دانسته شد.