افكار نيوز:حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه دانشآموزان پیشدانشگاهی ملزم به رعایت قوانین مدرسه مبنی بر حضور در کلاسهای درس هستند افزود: حضور در کلاسهای درسی پیش دانشگاهی ۱۵ درصد از نمرات کنکور دانش آموزان را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه مدارس متوسطه موظف به نام نویسی از دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی هستند، گفت: هم اکنون مدارس پیش دانشگاهی باید با تغییر تابلوی مدرسه خود آن را به مقطع متوسطه تغییر بدهند و اگر مدرسه‌ای در ثبت‌نام دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در دبیرستانها کوتاهی کند با آنها برخورد می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید تعداد مدارس هوشمند در حد قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند و در هر استان و در هر منطقه سه مدرسه علاوه بر مدارس موجود فعلی هوشمند‌سازی می‌شود.

به گفته حاجی بابایی، هدف اصلی از توسعه مدارس هوشمند استفاده دانش‌آموزان از امکانات اینترنتی برای تولید محتوا و شرکت در تدریس است.