به گزارش خبرگزاری شینهوا، گروهی از موجودات عجیب و غریب دریایی که ساکن اعماق اقیانوس هستند را ببینید.