به گزارش خبرنگار مهر، افراد واجد شرایط برای ماده ۳ (میهمان مبنا) آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی آزمون سراسری ۹۰ مصوب ۱۰ مهر ۸۹ وزارت علوم در صورت واجد شرایط بودن باید نسبت به ارسال تقاضای خود منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

شرایط و ضوابط کلی متقاضیان

متقاضی باید در رشته های متمرکز آزمون سراسری سال ۹۰ در یکی از مقاطع کاردانی یا کارشناسی پذیرفته شده باشد و در موسسه محل قبولی ثبت نام کرده و به عنوان دانشجو تلقی شود.

بر اساس تبصره این بند، پذیرفته شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص در این مرحله مشمول استفاده از آیین نامه نمی شوند. همچنین پذیرفته شدگان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، پذیرفته شدگان رشته دکتری دامپزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مشمول استفاده از این آیین نامه نمی شوند.

دانشجویان پذیرفته شده در آزمونهای سراسری قبل از سال ۹۰ نیز در این مقطع زمانی مشمول استفاده از آیین نامه نمی شوند. بر اساس بند شرایط متقاضیان، دانشجویانی می توانند متقاضی شوند که دانشگاه محل قبولی آنان خارج از شهر محل سکونت دائمی خانواده دانشجو باشد.

شرط دارا بودن نمره در هر یک از دانشگاههای گروههای ۲ تا ۶ داشتن حداقل ۸۵ درصد، دانشگاههای گروه ۷ داشتن حداقل ۹۰ درصد، و برای دانشگاههای گروه ۸ داشتن حداقل ۹۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط باتوجه به سهمیه متقاضی در همان رشته قبولی است.

اعلام شرایط دانشجویان در دوره های مختلف

دانشجویان پذیرفته شده در دوره روزانه برای دوره های روزانه، شبانه، دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده در دوره شبانه برای دوره شبانه، دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه پیام نور برای دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی می توانند متقاضی شوند و میهمان شدن به عکس امکان پذیر نیست.

همچنین دانشجویان پذیرفته شده دوره های نیمه حضوری برای دانشگاه پیام نور، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی، دانشجویان پذیرفته شده دوره‌های مجازی و بین الملل برای دوره‌های مجازی و بین الملل و موسسات غیرانتفاعی و دانشجویان پذیرفته شده موسسات غیرانتفاعی برای موسسات غیرانتفاعی می توانند متقاضی شوند و میهمان شدن به عکس امکان پذیر نیست.

احراز سکونت دائمی خانواده دانشجو در محل دانشگاه مورد تقاضا یکی از شرایط موافقت با میهمان مبنا

از آنجا که یکی از شرایط موافقت با ثبت نام افرادی که به عنوان میهمان مبنا به دانشگاه مقصد معرفی می‌شوند احراز سکونت دائمی خانواده دانشجو در محل دانشگاه مورد تقاضا است، لازم متقاضی به این موضوع توجه کند و پس از معرفی باید یکی از مدارک اعلام شده را ارائه دهد.

مدارک مورد نیاز برای احراز سکونت دائمی خانواده دانشجو در محل دانشگاه شامل سند ملکی به نام پدر یا مادر یا همسر یا فرد متقاضی در همان محل، حکم اشتغال پدر یا مادریا همسر و یا فرد متقاضی در همان محل و جواز کسب پدر یا مادر یا همسر و یا فرد متقاضی در همان محل است.

تعداد افرادی که به عنوان میهمان از طریق سازمان معرفی خواهند شد با توجه به ضوابط و درصدهای تعیین شده از طرف وزارت علوم بوده و توزیع متقاضیان واجد شرایط بر اساس نمرات داوطلبان انجام می‌گیرد و در شرایط مساوی اولویت معرفی تا سقف تعیین شده با دانشجویان دختر است.

اقداماتی که باید توسط دانشجو صورت پذیرد

با توجه به اینکه پرداخت هزینه بررسی تقاضا به صورت اینترنتی انجام می‌شود دانشجو باید از ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه ۵ مهر ۹۰ تا روز دوشنبه ۱۱ مهر به سایت سازمان به آدرس www. sanjesh. org مراجعه و از طریق پرداخت الکترونیکی با استفاده از کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب مبلغ ۴۰ هزار ریال(۴ هزار تومان) بابت هزینه بررسی تقاضا پرداخت و نسبت به دریافت کد رمز اقدام کند.

دانشجوی باید به بخش مربوط به ارسال تقاضای فرم میهمان مبنا مراجعه و با ورود به این بخش به درج اطلاعات لازم و کد رمز نسبت به تکمیل فرم تقاضای میهمان مبنا اقدام کند.

مراجعه دانشجو به سایت سازمان سنجش از روز سه‌شنبه ۵ مهر ۹۰ تا روز دوشنبه ۱۱ مهر

بر اساس تاکید سازمان سنجش، با توجه به اینکه پرداخت وجه از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی به مفهوم متقاضی شدن نیست و فرد متقاضی باید حتماً به بخش مربوط برای تکمیل فرم تقاضای میهمان مراجعه و انتخابهای خود را مشخص کند لذا به داوطلبان تاکید می شود که حتماً فرم مربوط را تکمیل کنند و درخصوص افرادی که صرفاً پول واریز کنند و فرم تقاضا را تکمیل نکنند، هیچگونه اقدامی صورت نخواهد پذیرفت.

برای تکمیل فرم دانشجو باید کد رشته محلهای مورد تقاضای خود را(حداکثر ۱۰ کد رشته) با توجه به استان محل سکونت دائمی خانواده درج کند(کد رشته محلها همان کد رشته محلهای مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی(دفترچه شماره ۲) حسب گروه آزمایشی داوطلب است)

چنانچه دانشجوی متقاضی واجد شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه و آیین نامه مربوط نباشد به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی وی قابل استرداد نیست.

به هرگونه تقاضایی که به غیر از روش تعیین شده در این اطلاعیه خارج از سایت سازمان و یا بیش از یکبار ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضیان از مراجعه حضوری به سازمان اکیداً خودداری کنند.

نظر به اینکه نتیجه بررسی تقاضای دانشجو از طریق این سازمان به دانشگاه مبدا(دانشگاه محل قبولی اولیه دانشجو) ارسال خواهد شد. لذا متقاضیان برای اطلاع از نتیجه بررسی تقاضای خود پس از یک ماه به آموزش دانشگاه محل تحصیل مراجعه کنند و از تماس یا مراجعه حضوری به سازمان سنجش جداً خودداری شود.