افكار نيوز:رئیس شورای اسلامی شهر آبادان در گفتگوی اختصاصی به خبرنگار ایلنا در آبادان گفت : در جلسه ای که در محل شورای اسلامی شهر آبادان برگزار گردید اعضا ء شورا موضوع استعفای ارسال شهردار سابق مهندس عبدالله یزدان خواه را طبق قانون شوراها به بحث و بررسی گذاشتند .
مهندس پورحسن ادامه داد: بعد از این بررسی ها اعضا ء به اتفاق آرا به برکناری وی رای مثبت دادند تا از این طریق بتوانند مدیری توانمند تر و جامع الشرایط تر در راس امور شهرستان آبادان قرار دهند.
وی اضافه کرد: در این جلسه همچنین مهندس محمد مطور معاون عمرانی شهرداری آبادان بعنوان سرپرست موقت شهرداری آبادان منصوب گردید تا اعضای شورا با دقت و زمان بیشتری بتوانند شهردار آبادان را انتخاب نمایند.
رئیس شورای اسلامی شهر آبادان در پایان از مهندس عبدالله یزدان خواه بخاطر پذیرش پست مدیریت شهری در این دوره و زحمات وی قدردانی نمود.