مایک فاسوم، فضانورد ناسا به کاپولا، اتاق دیدبانی ایستگاه فضایی بینالمللی رفته و از پنجرههای متعدد آن چشمانداز غیرقابلتصور مروارید سفیدآبی منظومه شمسی را تماشا میکند.

به گزارش نشنال‌جئوگرافیک، پس از مشکلات ماه گذشته در پرتاب فضاپیمای باری پروگرس و تعلیق برنامه‌های پرتاب کپسول سرنشین‌دار سایوز، برنامه سرنشینان ایستگاه فضایی بین‌المللی تغییر کرد و زمان اقامت آن‌ها در فضا افزایش یافت.

هفته گذشته ۳ فضانورد سوار بر یکی از دو کپسول سایوز پارک‌شده در ایستگاه فضایی به زمین بازگشتند و در حال حاضر، فاسوم و دو فضانورد دیگر در ایستگاه به‌سر می‌برند. طبق برنامه قرار است سرنشینان جدید ایستگاه فضایی با عنوان اکسپدیشن۲۹ در نیمه نوامبر / اواخر آبان آینده رهسپار مدار ۳۵۰ کیلومتری شده و در ایستگاه فضایی بین‌المللی مستقر شوند.