به گزارش ایسنا،حميد رضا حاجي بابايي ساماندهي نيروي انساني و فضاهاي آموزشي و تا حدي تخصصي تر کردن آموزش و پرورش را از محورهاي مورد توجه در ارتقاي ساختار آموزش و پرورش ذکر کرد و افزود: هر کاري در آموزش و پرورش حتي تغيير يک معلم يا مدير براي ارتقاي آموزش و سطح آن و افزايش کيفيت انجام مي شود.

وی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که از شش ماه قبل آغاز و پیگیری شد، یک نوبته کردن مدارس بود چرا که آموزش در صبح و بعدازظهر از نظر کیفیت قابل مقایسه نیست از این رو از ۲۹ هزار مدرسه نوبت بعد از ظهر، ‌تا امروز ۱۲ هزار و ۷۴۰ مدرسه به نوبت صبح منتقل شده است.

حاجی بابایی راهکار این مسئله را ساخت مدارس جدید، استفاده از فضای خالی صبح ها و بازپس گیری مدارسی که در اختیار دستگاه های دیگر قرار گرفته بود ذکر کرد و گفت: استاندارها هم در این باره به میدان آمدند و من فکر می کنم قاطبه مدارس باقی مانده نوبت بعد از ظهر تا سال دیگر این موقع به نوبت صبح منتقل شده باشند البته یکی از مشکلات ما در مورد برخی شهرک های جدید است که به یک باره ۳۰۰۰ تا ۱۰ هزار خانواده بدون تاسیس مدرسه‌، در آن مستقر می شوند و فاصله آنها تا مدارس زیاد است.

وی افزود: ما بحثی هم با عنوان مجتمع های آموزشی داریم و نگاه ما به مجتمع های آموزش شهری است به گونه ای که وقتی دانش آموزی وارد آن می شود، با دیپلم از آن خارج شود و مدیر مجتمع، ۱۲ سال دانش آموز را بشناسد.

وزیر آموزش و پرورش از جمله دیگر اقدامات انجام شده را تحلیل آماری دانش آموزان و نیز برآورد نیاز به معلم در رشته های مختلف طی پنج سال آینده ذکر کرد و گفت: هدف ما تربیت دانش آموزی است که به جای حافظه محوری، اهل تفکر، نوآوری و خلاقیت باشد به همین جهت، ‌ سال گذشته ۳ درصد هنرستان ها رشد داشتند و به این سمت می رویم که تا ۵۰ درصد دانش آموزان هنرستانی باشند.

وی افزود: به سمتی باید حرکت کنیم که وقتی دانش آموز از مدرسه خارج می شود، یک گروه از آنها برای امور علمی و پژوهشی و گروه دیگر به دنبال کارهای مهارتی در مقاطع مختلف وارد دانشگاه شوند.

حاجی بابایی با اشاره به تجربه دیگر کشورها تصریح کرد: خیلی کشورها وقتی دانش آموز ابتدایی دو ساعت اول ریاضی می خواند، در دو ساعت بعد کارهای دستی و صنعتی متناسب با سن خود انجام می دهد نه درس کتابی و حفظی، این کاریست که شروع شده و یک نوبته کردن مدارس و دیگر برنامه ها هم زیرساخت های این حرکتی است که می خواهیم انجام دهیم.

وی گفت: ما داریم شبکه ملی را تعریف می کنیم و همه مدارس باید به این شبکه متصل شوند تا روش های تدریس جدید در اختیار مدارس قرار گیرد به گونه ای که وقتی معلم از اقیانوس اطلس یا تنگه هرمز گفت، ‌ بتواند آن را با کمک این شبکه که بر مبنای اینترنت پاک شکل گرفته است، به دانش آموز نشان دهد.

وزیر آموزش و پرورش بر متناسب سازی کتاب های درسی تاکید کرد و گفت: کتابی باید در اختیار دانش آموزان قرار گیرد که سمعی و بصری باشد.

بابایی با توجه به سرعت تغییر علوم و فنون و روش ها گفت: ۱۷ سال قبل دوره پیش دانشگاهی مصوب شد ولی امروز به سمت حذف کنکور رفته ایم، بنابر این وقتی جمع بندی شد که پیش دانشگاهی حذف شود، پیش بینی شد که یک سال زمان آن به ابتدایی اضافه شود.

وی درباره زنگ ورزش مدارس نیز گفت: ورزش باید گسترش پیدا کند ولی در دوره های پیش دانشگاهی از ابتدا ورزش دیده نشده بود چرا که آنها در حال آماده سازی خود برای دانشگاه بودند و به همین دلیل هم در پایه سوم کاهش ساعت ورزش با همین نگاه انجام شده است البته در برنامه درسی ملی باید به سمتی برویم که ۳ تا ۴ ساعت ورزش داشته باشیم.

براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، حاجي بابايي در پايان تعطيلي پنج شنبه هاي مدارس راهنمايي و دبيرستان يک نوبته را در اختيار مديران آن دانست و گفت: بيش از ۹۰ درصد مدارس ما در سراسر کشور اين امر را انجام دادند به اين ترتيب براي ۲ ماه برنامه ريزي حدود ۹۰۰ هزار معلم را انجام دادند که نتايج خوب اين مطلب درآينده مشخص مي شود.