به گزارش رسا، آیتالله عبدالکریم موسویاردبیلی از مراجع تقلید در دیدار رییس سازمان حج و زيارت کشورمان از پرداخت تسهیلات و وام به متقاضيان ثبت نام عمره از سوی برخی از بانکها انتقاد کرد و با بيان اینکه این مساله مخالف احکام شرعی است، گفت: دريافت پول از سوی بانکها و سود گرفتن، شرعا درست نیست.